จี๊ดจ๊าด มะขามอบ 12 กรัม โฉมใหม่ 20201จี๊ดจ๊าด เปลี่ยนโลโก้ใหม่!! รู้ยัง?2จี๊ดจ๊าด กิมมี่ (JeedJard Gimme)3จี๊ดจ๊าด มะม่วง 3 รส4จี๊ดจ๊าด มะม่วง 4 รส พริกเกลือ และ บ๊วย 3 รส5JeedJard is Thailand Trust Mark6โฉมใหม่ ! มะขาม 5 รส กลิ่นชามะนาว สดชื่นจนต้องแลนด์มาร์ค 7